Home

Huokoskompleksi

Tumakotelon tynnyrimäinen huokoskompleksi, jonka läpi makromolekyylien siirtyminen tumakotelon läpi on mahdollista Smooth endoplasmic reticulum Mitochondrion Flagellum Peroxisome Nuclear envelope Centrioles Chromatin NUCLEUS Microfilaments Nucleolus Rough endoplasmic reticulum.

solunetti: Tentt

Tuma. Tuma 2. Tuma 3. Tuma 1. Hemopoiesis. solun kasvaessa tuma kasvaa ..

suosittu: